แผ่นยางCR แผ่นยางนีโอพรีน และ แผ่นยางคลอโรพรีน แตกต่างกันอย่างไร

แผ่นยางCR แผ่นยางนีโอพรีน และ แผ่นยางคลอโรพรีน เป็นแผ่นยางชนิดเดียวกัน เพียงแต่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนั้นเอง ยางคลอโรพรีน Chloroprene Rubber หรือ ยาง CR  เป็นยางสังเคราะห์จาก Chloroprene monomer   และมีชื่อเรียกทางการค้าว่า ยางนีโอพรีน (Neoprene)

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผ่นยางCR แผ่นยางนีโอพรีน และ แผ่นยางคลอโรพรีน หรือเลือกซื้อสินค้าได้ที่  Tel: 02-482-7051  MB : 06 2151 5494

Leave a Reply