มาทำความรู้จักแผ่นยางNBR- hypersheet

แผ่นยางNBR เป็นแผ่นยางที่ผลิตจากวัตถุดิบยาง NBR หรือยาง อะไครโลไนไตร์ล์ บิวตาไดอีน (Acrylonitrile Butadiene Rubber) โดยยางชนิดนี้มีชื่อทางการค้า คือ Buna N® เป็นยางที่มีคุณลักษณะโด่ดเด่นเฉพาะ นั่นคือ มีความทนต่อน้ำมัน น้ำมันปิโตรเลียม และตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วได้ดี โดยโครงสร้างทางเคมี ของ ยาง NBR คือ โคพอลิเมอร์ของ อะไครโลไนไตร์ล (Acrylonitrile monomer) และ บิวตาไดอีน (butadiene monomer) และมีปริมาณของอะไครโลไนไตล์ตังแต่ 18-50% จากโครงสร้างโมเลกุล โดยที่อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) จะอยู่ในช่วง -35 ºC ถึง 0 ºC ขึ้นกับปริมาณของอะครโลไนไตร์ล กล่าวคือ ค่ายาง NBR หรือยาง อะไครโลไนไตร์ล์ บิวตาไดอีน อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว จะสูงขึ้นตามปริมาณอะไครโลไนไตร์ล

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์แผ่นยางNBR เพิ่มเติม Tel : 022577154 MB : 0621515494 , 0863077319. LINE ID @ptirubber. Email: info@ptigroups.com http://www.hyper-sheet.com http://www.ptistock.com http://www.polytechindustry.co.th

Leave a Reply