แผ่นยางซิลิโคน HyperSheet

แผ่นยางซิลิโคน HyperSheet เป็นแผ่นยางซิลิโคนที่ผลิตมาจกาวัตถุดิบยางซิลิ โคน ซึ่งยางซิลิโคนที่เราเลือกใช้ในการผลิตนั้น เราใช้วัตถุดิบยางซิลิโคนฟู้ดเกรด ที่มีใบ Cer. รับรองFDA Reg. 21 CRF 1777.2600 สูตรและกระบวนการผลิตที่ สะอาดได้มาตรฐาน สามารถสัมผัสอาหารได้ ไม่มีสิ่งเจือปนไปกับอาหาร

ไม่มีรสชาติและไม่มีกลิ่น ทำให้แผ่นยางซิลิโคน HyperSheet ได้รับความนิยม เป็นอย่างมากในการเลือกใช้งานเกี่ยบกับอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตเครื่องดื่มกระบวนการผลิตยาและทางการแพทย์ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่เน้นการเลือกใช้ งานแผ่นยางซิลิโคนที่มีคุณภาพสูง

นอกจากคุณสมบัติเด่นในเรื่องของความเป็นฟู้ดเกรดของแผ่นยางซิลิโคน HyperSheet แล้ว แผ่นยางซิลิโคนยังมีคุณสมบัติในการทนต่ออุณหภูมิในระดับ ต่างๆได้ดี ช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่กว้างมากกว่า ทำให้แผ่นยางซิลิ โคนHyperSheet จึงสามารถรองรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำติดลบและรองรับการ ใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้อย่างดีเยี่ยม ทนต่อเชื้อและแบคทีเรีย ทนต่อสารเคมี ทนการ ติดไฟ และทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นยางซิลิโคน โทร 022577154. MB : 0621515494. / 0863077319. LINE ID @ptirubber. Email: info@ptigroups.com http://www.hyper-sheet.com http://www.polytechindustry.co.th http://www.ptistock.com

Leave a Reply