ไขข้อสงสัย ใช้งานกลางแจ้งจึงต้องเป็นแผ่นยางEPDM

แผ่นยางEPDMเป็นแผ่นยางที่ผลิตมาจากยาง EPDM (Ethylene-Propylene Diene Rubber) ซึ่งเป็นยางที่มีโครงสร้างที่มีพันธะคู่น้อยกว่ายางชนิดอื่นๆมาก ทำให้ยากต่อการจู่โจมทำลาย อันเนื่องมาจาก Ozone , UV หรือแสงแดด ความร้อน อีกทั้งสารเคมี
เมื่อนำไปใช้งานกลางแจ้งที่ต้องโดนทั้งแสงแดด โอโซน UV น้ำฝน ไอน้ำ แผ่นยางEPDMก็ยังคงสภาพ ไม่เกิดการแตก มีอายุการใช้งานได้นานกว่าเมื่อเทียบกับยางทั่วไป ในสภาวะแวดล้อมเดียวกัน

และอีกปัจจัยก็คือเรื่องราคาและการแปรรูปที่ง่าย จึงทำให้เมื่อเรานึงถึงแผ่นยางที่ต้องนำไปใช้งานกลางแจ้ง ก็ต้องเลือกแผ่นยางEPDM เท่านั้น
หากคุณสนใจเกี่ยวกับแผ่นยางEPDM หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยกับแผ่นยางEPDM สามารถสอบถามและปรึกษาเราได้ที่ Tel: 0863077319. Email : info@ptigroups.com#ไข้อสงสัยทำไมต้องแผ่นยางEPDM #แผ่นยางใช้งานกลางแจ้ง

Leave a Reply