วิธีการใช้งานแผ่นกันเมื่อยพรีเมี่ยม HyperSheet

วิธีการใช้งานแผ่นกันเมื่อยพรีเมี่ยม HyperSheet

  1. พื้นที่ติดตั้งควรมีอุณหภูมิไม่เกิน 30oC
  2. ทำความสะอาดพื้นที่ก่อนการติดตั้ง
  3. วางแผ่นกันเมื่อยพรีเมี่ยมให้ลายไดม่อน (Diamond) อยู่ด้านบน
  4. วางแผ่นกันเมื่อยพรีเมี่ยม ให้ห่างจากขอบที่ติดตั้ง 2 นิ้ว เพื่อลดโอกาสการก้าวเท้าออกจากแผ่นกันเมื่อยพรีเมี่ยม ขณะยืนทำงาน
  5. ยืนทำงานบนแผ่นกันเมื่อยพรีเมี่ยมที่ให้ความรู้สึกสบายและให้เพลิดเพลินกับการยืนทำงาน ป้องกันความเมื่อยล้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น

Leave a Reply