แผ่นยางEPDM ทนสารเคมี

แผ่นยาง EPDM แบรนด์ HyperSheet เป็นแผ่นยางที่ ผลิตจาก ยางEPDM  ซึ่งเป็นยางไม่มีขั้วจึงทำให้ แผ่นยางชนิดนี้จึงทนต่อตัวทำละลายที่มีขั้วได้ดี ทำให้แผ่นยาง EPDM ทนต่อสารเคมี อาทิเช่น กรด ด่าง esters  Ketones  Dimethyl Phthalate , Formic Acid , Hydrogen Peroxide , Potassium Hydroxideและ อัลกอฮอล์ ได้อย่างดี ทำให้ แผ่นยางEPDM จึงได้รับความนิยมในการนำไปใช้งานกับสารเคมีจำพวก กรดด่างนั้นเอง ไม่ว่าจะนำไปใช้เป็นแผ่นรอง หรือการตัดเป็นซีล และปะเก็น 

หากคุณต้องข้อมูลผลิตภัณฑ์แผ่นยางทนสารเคมี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 022577154 MB : 0621515494. LINE OA @PTIRUBBER. Email: info@ptigroups.com

Leave a Reply