ทำไมเลือกใช้แผ่นยางทนสารเคมีแล้ว แต่แผ่นยางก็ยังเปื่อยยุ่ย เสี่อมสภาพ

ทำไมเลือกใช้แผ่นยางทนสารเคมีแล้ว แต่แผ่นยางก็ยังเปื่อยยุ่ย เสี่อมสภาพ??? หาคำตอบได้ที่ https://hyper-sheet.com/2016/11/11/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AA/